Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Εκδόθηκε στις 30/5/2016 η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην λειτουργία του ολοήμερου τμήματος του σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017. 
Η λειτουργία του κανονικού προγράμματος διδασκαλίας είναι έως τις 13:15 καθημερινά για όλες τις τάξεις (6άωρα)
Η λειτουργία του Ολοήμερου τμήματος ξεκινάει στις 13:15 και ολοκληρώνεται στις 16:00.
Διατηρείται η πρωινή ζώνη 7:00 – 8:00 για παιδιά εργαζόμενων γονέων, εφόσον όμως αυτά εγγραφούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και εφόσον το τμήμα έχει πάνω από 10 παιδιά.
Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων και αυτή παραμένει η ίδια μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.
Δεν θα υπάρχει ο ίδιος δάσκαλος για την καθημερινή μελέτη των παιδιών.
Μετά τη σίτιση των παιδιών, θα γίνεται μελέτη μαθημάτων της επόμενης μέρας και την τελευταία ώρα (15:15 – 16:00) δύο από τις επιλογές: Εικαστικά, Αθλητισμός, Αγγλικά, Μουσική, Θέατρο, Πληροφορική, Όμιλοι πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ανεξάρτητα από τις επιθυμίες των παιδιών, την τελική επιλογή μαθημάτων θα έχει το σχολείο.

Στο ολοήμερο πρόγραμμα, βάσει της εγκυκλίου, μπορούν να εγγράφονται:
Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του  φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Οι μαθητές των οποίων οι γονείς-κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολυτέκνων – μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης και φυλακισμένους).

Παρόλο που εγκύκλιος διευρύνει κάπως τον αριθμό των παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν στο ολοήμερο τμήμα, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σχετική Υπουργική Απόφαση, α) εξακολουθεί να αποκλείει παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται ανασφάλιστοι, καθώς και τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για υποστήριξη στη μελέτη τους, β) εάν δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί (κάτι που το ζούμε κάθε χρόνο), προτεραιότητα για συμμετοχή στο ολοήμερο πρόγραμμα, έχουν μόνο τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων, γ) δεν κάνει καμία πρόβλεψη για ενισχυτική διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Συμπερασματικά, το Υπουργείο Παιδείας αποκλείει από τη συμμετοχή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα όλα τα παιδιά μη εργαζόμενων γονέων, μεγάλο ποσοστό παιδιών των εργαζόμενων γονέων και το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών με μετανάστες γονείς. 
Αντίστοιχη προσπάθεια είχε γίνει από το Υπ. Παιδείας και το 2011, βάσει εγκυκλίου της τότε υφυπουργού Χριστοφιλοπούλου. Τότε, ως γονείς, καταφέραμε την εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα όσων παιδιών το επιθυμούσαν, με απλές υπεύθυνες δηλώσεις, επικαλούμενοι/ες το σχετικό νόμο. Αυτήν τη φορά, έχουμε μαζί μας και τους δασκάλους μας. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση προς τους γονείς του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Η Αθηνά» και τη χθεσινή του ανακοίνωση μετά τη συνάντηση με το Διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία υπαγόμαστε, εδώ https://www.alfavita.gr/arthron/syllogos-pe-i-athina-gia-ti-synantisi-me-toys-dieythyntes-ton-sholeion-kai-tin-egkyklio-gia

Θέση του Συλλόγου μας, όπως αυτή εκφράστηκε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι ότι κανένα παιδί δεν μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή του στο Ολοήμερο, πόσο μάλλον εάν η ανάγκη του είναι πραγματική και δεν χωράει στα στενά γραφειοκρατικά όρια της εγκυκλίου. Τα επιχειρήματά μας είναι πολλά και ισχυρά: Η ισότιμη μεταχείριση των παιδιών, ανεξάρτητα από την εργασιακή κατάσταση των γονέων τους, ο νόμος που ορίζει τη δημιουργία του ολοήμερου σχολείου και είναι πιο ισχυρός από υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, ακόμα και ο νομικός ορισμός για το ποιες είναι οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (πολύ περισσότερες από τις παρενθέσεις της εγκυκλίου).

Για το λόγο αυτό, καλούμε ΟΛΟΥΣ τους γονείς που επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο ολοήμερο πρόγραμμα, να καταθέσουν την προβλεπόμενη αίτηση (προθεσμία έως 21 Ιουνίου), είτε έχουν τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος (βεβαίωση εργασίας ή/και ανεργίας των δύο γονέων, δικαιολογητικά ευπαθούς ομάδας) είτε όχι (στην περίπτωση αυτή με υπεύθυνη δήλωση για την εργασιακή ή κοινωνική κατάσταση των γονέων).

Ως Σύλλογος, θα υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο όλα τα αιτήματα απέναντι σε κάθε αρμόδιο/α.

                   Η Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας
               Κική Μιχελιουδάκη                                                                 ‘Ολγα Ντρη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παραθέτουμε αποσπάσματα του Νόμου 2525/1997, με τον οποίο καθιερώθηκαν τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία:

Άρθρο 3
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
1. Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.

Άρθρο 4
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
1. Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σκοπός του οποίου είναι:
α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων,
β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και
γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.
2. Τα προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και δημιουργικής απασχόλησης παρακολουθούν κατά προτίμηση μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι, είτε του ίδιου σχολείου είτε γειτονικών σχολείων, εφόσον είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε αυτό.
3. Τα προαιρετικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακολουθούν μαθητές του ίδιου ή γειτονικών σχολείων, με μαθησιακές δυσκολίες, που υποδεικνύονται από τους οικείους συλλόγους διδασκόντων.

Βάσει των παραπάνω, όλα τα παιδιά, τόσο των εργαζόμενων, όσο και των μη εργαζόμενων γονέων έχουν δικαίωμα συμμετοχής, για τους σκοπούς που ορίζει ο Ν.2525/1997.
Αντίθετα, βάσει της πρόσφατης εγκυκλίου, αποκλείονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, ημεδαπών και αλλοδαπών, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδείξουν την απασχόλησή τους όταν εργάζονται ανασφάλιστοι (χωρίς δική τους ευθύνη φυσικά). Επίσημα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας εκτιμούν ότι το 25% των εργαζόμενων στην Ελλάδα απασχολούνται με καθεστώς μαύρης εργασίας. 

Ο Νόμος 4019/2011 ορίζει τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Βάσει αυτού:
Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα. Στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ανήκουν οι ομάδες του πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας. 
Ο ίδιος νόμος χωρίζει τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες σε δύο κατηγορίες:
Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξη τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς (Άτομα με Αναπηρίες, άτομα εξαρτημένα από ουσίες ή σε διαδικασία απεξάρτησης, οροθετικοί, φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες) 
Ειδικές ομάδες Πληθυσμού
Ως ειδικές ομάδες πληθυσμού περιγράφονται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Εδώ κατατάσσονται ενδεικτικά οι άνεργοι (νέοι, γυναίκες, άνω των πενήντα, μακροχρόνια άνεργοι), οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ρομά, μουσουλμάνοι), οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ


Αγαπητοί/ές γονείς, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Η φωτογράφηση των παιδιών δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα λόγω ασθένειας του φωτογράφου. Ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί αύριο σε όλες τις τάξεις.
2. Αύριο λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εκδρομή του συλλόγου
3. Το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου, 10:00 - 13:00, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για παιδιά στο Λόφο Φινόπουλου (Γκύζη, πολύ κοντά στη γειτονιά μας):
Tα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στηρίζουν με τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και το Τοπικό Δίκτυο “Tο βλέμμα στην πόλη” τη γνωριμία των μαθητών με την πόλη και ιδιαίτερα τους πράσινους δημόσιους χώρους.
Η βιωματική επαφή των μαθητών με τους χώρους αυτούς, η εξερεύνησή τους, η αξιολόγηση της κατάστασής τους και τέλος η υιοθέτησή τους, ώστε να αποτελούν χώρους προορισμού για το σχολείο και την οικογένεια, είναι οι βασικοί στόχοι των προγραμμάτων αυτών.
Τα 21ο και 17ο Νηπιαγωγεία Αθηνών το έκαναν πράξη και προσπαθούν με το διήμερο που οργανώνουν να πείσουν κι άλλους γι' αυτό, αναδεικνύοντας το λόφο του Φινόπουλου ως τόπο προορισμού για τα παιδιά της γειτονιάς.

 
4. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, την Κυριακή 29 Μαΐου, 10:00 – 12:00, συμμετέχει και φέτος, για τέταρτη χρονιά, στην επικοινωνιακή δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», με την παρακάτω εκδήλωση:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θα υπάγω εις του κήπους.» (διάρκεια 1,5 ώρα), για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών. Μαζί με τα παιδιά θα ανακαλύψουμε σε εικόνες, πίνακες, υφάσματα και αντικείμενα μικροτεχνίας του Μουσείου, λουλούδια, φυτά και δέντρα, κήπους πραγματικούς και συμβολικούς. Στο τέλος τα παιδιά θα φυτέψουν σε γλαστράκια εποχιακά λουλούδια και αρωματικά φυτά.
Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 2132139507 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-16:00).
Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Μουσείων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 
 

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας θα οργανώσει μονοήμερη εκδρομή για γονείς και παιδιά των Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου την Κυριακή 5 Ιουνίου στη Λίμνη Ηραίου στο Λουτράκι, για μπάνιο και περίπατο.
Ώρα αναχώρησης: 9:00 πμ. Τα πούλμαν θα μας περιμένουν στο Μουσείο. Θα επιστρέψουμε το αργότερο στις 7:30 το απόγευμα. Ο προορισμός επελέγη για να είναι η εκδρομή μας ευχάριστη και χαμηλού κόστους και να μπορέσουν να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι επιθυμούν.
Τα παιδιά που θα συμμετέχουν θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από έναν τουλάχιστον ενήλικα, ο οποίος θα αναλάβει και την επίβλεψή τους. Φυσικά, στην εκδρομή μπορούν να συμμετέχουν και φίλοι μας ή δάσκαλοι-νηπιαγωγοί των σχολείων μας, με ή χωρίς τα παιδιά τους. Η κατανομή στα πούλμαν θα γίνει (στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν) με βάση τις τάξεις των παιδιών. Αν συμμετέχουν αδέρφια από διαφορετικές τάξεις, παρακαλούμε να δηλώσετε σε ποιας τάξης το πούλμαν επιθυμείτε να επιβιβαστείτε (εκτός αν συνοδεύουν και οι δύο γονείς και επιθυμούν να χωριστούν στα πούλμαν).
Επειδή δεν θα υπάρχει επίσκεψη σε μαγαζιά ή ταβέρνες  οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τρόφιμα και ποτά. Καντίνα για προμήθειες υπάρχει στην παραλία αν θέλετε να αγοράστε κάτι επιπλέον. Μην ξεχάσετε μαγιό-καπέλα-αντιηλιακά-ομπρέλες κλπ.
Το κόστος των πούλμαν (380€ για κάθε πενηντάρι πούλμαν) θα καλυφθεί κατά ένα μέρος του από το ταμείο του συλλόγου γονέων και κατά το υπόλοιπο, από τους συμμετέχοντες  με 6 € ανά άτομο. Αν επιθυμείτε να συνδράμετε με μεγαλύτερο ποσό το σύλλογο γονέων, η προσφορά σας θα είναι ευπρόσδεκτη! 
Εάν κάποιος/α θεωρεί δύσκολη τη συμμετοχή του με αυτό το κόστος, ας επικοινωνήσει με την πρόεδρο του συλλόγου στο 6978603901.

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα που θα παραλάβουν από τα παιδιά και να τον επιστρέψουν στο σχολείο το αργότερο έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ, μαζί με το ποσό της συνδρομής.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα χρήματα θα παραλαμβάνονται από τις 8:00 έως τις 8:15 κάθε πρωί στην είσοδο του σχολείου από τις Αλέκα Αργαλιά και Γωγώ Μαστρογιάννη.


Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει στις  26 και 27 Μαΐου, ατομική και ομαδική φωτογράφηση για όλα τα παιδιά του σχολείου. Το κάθε πακέτο θα περιλαμβάνει 4 φωτογραφίες, 2 μικρές (1 πορτρέτο και 1 ομαδική) και 2 μεγάλες (1 πορτρέτο και 1 ομαδική) και το κόστος του κάθε πακέτου θα είναι 3,5€.
Προκειμένου να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση της φωτογράφησης θα θέλαμε τη συγκατάθεσή σας για την συμμετοχή του παιδιού σας.
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην αίτηση που θα σας δώσουν τα παιδιά σας και να επιστρέψετε το χαρτί υπογεγραμμένο στο σχολείο μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016.

Δημοτικό Σχολείο Καναλίων Βόλου, 1949. Φωτογραφία: Βούλα Παπαϊωάννου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Για τα τρία Σάββατα που μας απομένουν, θα έχουμε πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μάλιστα και το θεατρικό παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα, ένα για τα μεγαλύτερα παιδιά (17:00 - 18:00) και ένα για τα μικρότερα παιδιά (18:00 - 19:00).
Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά τα Σάββατα του Μαΐου, ενώ τον Ιούνιο, θα γίνει ένα μόνο μάθημα, είτε στις 4 Ιουνίου, είτε στις 11 Ιουνίου (ανάλογα με το ποιο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή του συλλόγου), χωρίς επιπλέον πληρωμή για το μήνα.
Συνεπώς
 
 • Εικαστικά: 15:30-17:00 
 • Θεατρικό παιχνίδι α΄τμήμα 17:00 - 18:00
 • Θεατρικό παιχνίδι β' τμήμα 18:00 - 19:00
 • Μοντέρνος Χορός α΄τμήμα 17:00 - 18:00
 • Μοντέρνος χορός β' τμήμα 18:00 - 19:00
 • Σκάκι 17:00 - 18:00
 • Γιόγκα για γονείς 17:30 - 19:00
 • Γιόγκα για παιδιά 19:00 - 20:00
 • Χορός για γονείς 19:00 - 20:00

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 15 ΚΑΙ 18 ΜΑΪΟΥ

1. Ποδηλατοπορεία στο Πεδίο του Άρεως, 12 μεσημέρι, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Ποδηλατοπορείας, από τους Ποδηλάτες/ισσες
 

2. Γιορτή για τα 7 χρόνια του Πάρκου Ναυαρίνου, με παιδικές εκδηλώσεις την Κυριακή 15 Mαΐου, από τις 17:00.
17.00  face painting,  μπαλονοκατασκευές, φυτεύουμε και  διαβάζουμε ποιήματα στο περιβόλι μαζί με τα παιδιά των Εξαρχείων
17:30 Μουσική στην κοινότητα
18:00 Kουκλοθέατρo Kαραμπόλα: Ο ήλιος και ο ποντικός
18:30  Το Κάδο Παραντίσο παίζει με τα παιδιά στο πάρκο
Ταχυδακτυλουργικά με τον Φανουά
20:00 Τσίρκο Δρόμου με τον jojo και τους ακροβάτες του Πάρκου
20:30 Θέατρο Σκιών Namaste: Ο Καραγκιόζης ψαράς
 
 
3. Παγκόσμια ημέρα Μουσείων την Τετάρτη 18 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο σε όλα τα Μουσεία
Αναλυτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων των Μουσείων θα βρείτε στο σύνδεσμο http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-greece/IMD/MuseumDay2016_WEB2.pdf
 

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 11 Μαΐου, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ανοιχτό σε όλους τους γονείς, στο «Playhouse», Βαλτετσίου 48.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι:


 • Η Υπουργική Απόφαση για το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
 • Η εκδρομή του Συλλόγου
 • Η οργάνωση της φωτογράφησης των παιδιών
 • Η συμμετοχή του συλλόγου μας στις εκδηλώσεις για τα γενέθλια του Πάρκου Ναυαρίνου και στην Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία (Κυριακή 15 Μαΐου)
 • Η οργάνωση νέας θεατρικής παράστασης για τα παιδιά του σχολείου
 • Ο τρόπος μεταβίβασης των σαββατιάτικων δραστηριοτήτων στο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2016


Παρακαλούμε τουλάχιστον τους γονείς που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές του συλλόγου, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 11ης Μαΐου.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι αυτό το Σάββατο, 14 Μαΐου, ξεκινούν οι δραστηριότητες για τα παιδιά και τις μητέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Απριλίου. Με την ευκαιρία αυτή, συγχαίρουμε τα παιδιά του τμήματος Μοντέρνου Χορού και το δάσκαλό τους Ανδρέα Καρβουνίδη, για την παρουσία τους στη γιορτή υποστήριξης του 35ου Δημοτικού Σχολείου το Σάββατο 16 Απριλίου.Συγχαίρουμε επίσης τα παιδιά του τμήματος Σκάκι και το δάσκαλό τους Άκη Ντάνταη, καθώς στο σκακιστικό τουρνουά που έγινε το Σάββατο 16 Απριλίου μεταξύ πέντε δημοτικών σχολείων και του τμήματος αρχαρίων του Πανελληνίου ΓΣ, η ομάδα μας έλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Νηπίων – Δ’ Δημοτικού, κερδίζοντας το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο, καθώς και την πρώτη θέση στα νήπια!

Ευχαριστούμε θερμά τους/τις γονείς που συνέβαλλαν
Α) στη συλλογή τροφίμων και υλικών για τα παιδιά των προσφύγων (24 Μαρτίου), τα οποία παραδόθηκαν στην αυτοοργανωμένη δομή αλληλεγγύης της οδού Νοταρά.
Β) Στη συλλογή τροφίμων για την ενίσχυση οικογενειών του σχολείου μας. Υποστηρίχθηκαν επτά οικογένειες.
Γ) στην οργάνωση του πασχαλινού bazaar. Ιδιαίτερα τις μητέρες που εργάστηκαν για την κατασκευή των λαμπάδων και οπωσδήποτε όσους και όσες ενίσχυσαν το σύλλογο με τις αγορές τους

Τέλος, ευχαριστούμε τον Άγγελο Σπάρταλη για την παραχώρηση του υπέροχου animation “Από τη Γη στη Σελήνη» και την παρουσία του στον κινηματογράφο «Αλκυονίς» (3 Απριλίου) και το Θέατρο του Νέου Κόσμου για την παρουσίαση της παράστασης «Ο κλέφτης των 7 κάκτων» στα παιδιά του σχολείου μας.

Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο, ανοιχτό σε όλους και όλες τους/τις γονείς, με θέματα
 • Την υπουργική απόφαση για το νέο τύπο Δημοτικού Σχολείου
 • Την οργάνωση εκδρομής του συλλόγου
 • Τη φωτογράφηση των παιδιών